طراحی ورودی و محوطه سازی ورزشگاه
طراحی ورودی و محوطه سازی ورزشگاه شهید کشوری
ژوئن 13, 2020
bionic architecture
آنچه باید درباره معماری به سبک بیونیک بدانیم
ژوئن 14, 2020

آشنایی با مراحل مختلف طراحی پلان ساختمان مسکونی

مراحل طراحی پلان ساختمان مسکونی

آشنایی با مراحل مختلف طراحی پلان ساختمان مسکونی

در این ویدیو می توانید با مراحل مختلف طراحی پلان ساختمان مسکونی که توسط آتلیه مهندسی و معماری نازنین فدوی توضیح داده می شود آشنا شوید.