ستون گذاری و پارکینگ
ستون گذاری طبقات و تامین پارکینگ با توجه به اصول معماری
جولای 5, 2020
بنای تاریخی برج طغرل
معرفی بنای تاریخی – برج طغرل
جولای 6, 2020

انجام جزئیات و اصلاحات نهایی پلان

اصلاحات نهایی پلان

انجام جزئیات و اصلاحات نهایی پلان

تا اینجای کار پلان کلی آماده شده و حال باید به انجام جزئیات و اصلاحات نهایی پلان با دقت و حوصله ی زیاد بپردازیم. برای آشنایی با این موارد ویدیو مربوطه را مشاهده نمایید.