ستون گذاری طبقات و تامین پارکینگ با توجه به اصول معماری

لکه گذاری اتاق خواب و حمام
انتخاب و لکه گذاری اتاق خواب و حمام در پلان
جولای 5, 2020
اصلاحات نهایی پلان
انجام جزئیات و اصلاحات نهایی پلان
جولای 5, 2020

ستون گذاری طبقات و تامین پارکینگ با توجه به اصول معماری

ستون گذاری و پارکینگ

ستون گذاری طبقات و تامین پارکینگ با توجه به اصول معماری

بعد از پایان یافتن طراحی کلی و پیش از آنکه سراغ اصلاحات و ریزکاری ها برویم؛ باید ستون گذاری طبقات و تامین پارکینگ با توجه به اصول معماری را، انجام دهیم. اینکار با در نظر گرفتن ضوابط معماری و شهرداری و همچنین تعداد پارکینگ مورد نیاز صورت می گیرد. برای دانستن سایر نکات در این مورد ویدیو فوق را تماشا نمایید.