طراحی فضای شهری
باز آفرینی و طراحی فضای شهری پیاده گذر چهارباغ اصفهان
ژوئن 10, 2020
بخش نهم - بررسی تاسیسات برقی و مکانیکی
بررسی تاسیسات برقی و مکانیکی – نکات کلیدی هنگام خرید خانه (بخش نهم)
ژوئن 11, 2020

طراحی نما پروژه مسکونی

طراحی نمای پروژه مسکونی

طراحی نما پروژه مسکونی

در این ویدیو می توانید طراحی نما پروژه مسکونی واقع در خیابان سپند تهران توسط تیم طراحی آتلیه مهندسی و معماری نازنین فدوی را مشاهده نمایید.