تفاوت ویلای مدرن و کلاسیک
تفاوت ویلای مدرن و ویلای کلاسیک در چیست؟
دسامبر 27, 2020
پاویون درمیان
طراحی پاویون “درمیان” راهکاری برای فاصله گذاری اجتماعی در فضای آزاد برای کرونا
دسامبر 30, 2020

معماری پرش کیهانی چیست و چگونه ایجاد شده است؟

سبک معماری پرش کیهانی

معماری پرش کیهانی چیست و چگونه ایجاد شده است؟

چارلز جنکز (معمار امریکایی)، اولین شخصی بود که مبانی نظری معماری پرش کیهانی را در سال 1995 در کتاب خود به نام «معماری پرش کیهانی» مطرح کرد. از نظر وی ،معماری باید معلول باشد، معلول دیدگاه انسان از خود و از جهان پیرامون خود. معماری امروز باید معلول شرایط امروز باشد، معلول علم، تکنولوژی و فلسفه کنونی. به عقیده جنکز، اگر در جهان سنت، فرم تابع سنت و در جهان مدرن فرم تابع عملکرد بوده، در جهان کنونی باید فرم تابع دیدگاه جهانی باشد.

جنکز معتقد است که به این سبک می توان سبک ارگانیک گفت زیرا بر اساس پیدایش در یک کیهان ارگانیک استوار است ولی به واسطه تشابه اسمی با معماری ارگانیک فرانک لوید رایت ،چارلز جنکز به این سبک نام معماری پیدایش کیهانی داده است. اگرچه وی از این سبک به نام های معماری پرش کیهانی و معماری غیرخطی نیز نام می برند.

چارلز جنکز

در این جا باید عنوان کرد که بر طبق علوم جدید، جهان امروز نه نظامی مشخص، بلکه ترکیبی از نظم و بی نظمی است. معماری جهان نو، همانند خود این جهان که علم پیچیدگی تصویر دیگری از آن نشان داده است، جهانی خلاق،خود تنظیم، خود تغییر، غیر قابل پیش بینی و در حال شدن است. معماری غیر خطی ، کوژ و کج و انحنا دار که امروزه توسعه و رشد می یابد متاثر از دیدگاه های فیزیک امروز است که جهان را با موج و اجزاء ذرات می شناسند.

نوشتار مرتبط : هر آنچه که در مورد سبک معماری هایتک باید بدانید

بنیانگذار معماری پرش کیهانی

بنیانگذار و صاحب سبک در این مقوله ،فرانک گری، معمار امریکایی است. در معماری پرش کیهانی طرح ها به صورت فانتزی و دفرمه است. گری بر خلاف اکثر معماران نام آور، زیاد اهل بحث و تبیین مبانی نظری معماری خود نیست. در کارهای وی خط راست وجود ندارد. معماری پرش کیهانی را می توان سبک تکمیل کننده فولدینگ دانست. از برجسته ترین نمونه ها و به عنوان نماینده معماری پرش کیهانی، می توان به موزه گوگنهایم واقع در شهر بیلبائو اسپانیا و همچنین سالن کنسرت والت دیسنی در لس آنجلس اشاره کرد. پلان و حجم ساختمان گوگنهایم به صورت گلی است در حال باز و شکوفا شدن. احجام سه بعدی منحنی شکل که با ورق های فلزی تیتانیوم پوشیده شده، همچون گلبرگ های یک گل ، از مرکز ساختمان به سمت محیط خارج آن گسترش یافته اند. در این ساختمان، معماری امواج، چرخش، استمرار نرم و مشابهت خودی با استادی تمام و به صورت خلاقانه ای طراحی شده است.

معماری پرش کیهانی -2

ضوابط معماری پرش کیهانی از دید جنکز

چارلز جنکز ضوابط این معماری را در 8 مورد جمع بندی کرده که خلاصه آن در زیر ذکر می شود:

ساختمان مجاور طبیعت با استفاده از گفتمان طبیعی:

فرم های طبیعی ما را از یک سو با کیهان و از سوی دیگر با جهان اطلاعات و ارتباطات همگون می سازد. لذا طراحی باید با توجه به هر دو مورد صورت گیرد. طراحی با پیچ و تاب خوردن، تا شدن، امواج و مشابهت خودی، باید جایگزین تکرار جزء به جزء شود. به ساختار سیستم های طبیعی مانند کریستال ها، استخوان ها، کپک های لجن و ابرها توجه شود. این فرم ها نمایانگر استمرار با جهان طبیعی هستند و با به کارگیری خلاقیت انسان می توانند کامل شوند.

معماری پرش کیهانی -3
نمایش مبدا کیهانی، سازماندهی خودی، ظاهر شدن و پرش به یک سطح بالاتر یا پایین تر :

سمت اصولی تکامل (تطور) به سوی پیچیدگی بیش تر است. ولی این از راه پروسه دو گانه توسعه کند و تغییرات فاجعه آمیز، استمرار و پرش، تغییرات آهسته و ودگردیسی پروانه وار صورت می گیرد. داستان کیهان اصولا غیر قابل پیش بینی و شگفت انگیز است در نتیجه معماری می تواند این توازن های متفاوت را جلوه گر کند. این کار را می توان از طریق استمرار نرم و همجواری عناصر متناقض انجام داد.

نوشتار مشابه : آنچه باید درباره معماری پارامتریک بدانیم

عمق سازماندهی، چند ظرفیتی، پیچیدگی و مرز آشفتگی :

تکامل؛ جانداران، ذهن  و ماشین را به مرز آشفتگی سوق می دهد و این پرثمرترین مکان برای قرارگیری است. یک نظم ساده خسته کننده می باشد و ساختمانی که بیش از حد به هم مرتبط است پیچیدگی زیادی دارد. بنابراین باید ارتباط والاتری را در نظر گرفت. این حکم یک دوران جدید نیست.

معماری پرش کیهانی -4
تجلیل از گوناگونی، تنوع، دگرگونی و خصوصا از سیستم های تشدید کننده تباین:

زمانی که سیستمی از نظر اندازه، انرژی و اطلاعات رشد می کند، شروع به پرش می نماید. در این زمان فرصت و امکان برای تغییر هست. به دلیل آن که جهان نمی تواند حرکت بعدی خود را پیش بینی کند، تنها سیاست منطقی این است که گوناگونی تا حد امکان وجود داشته باشد. گوناگونی باعث به وجود آمدن کشش و تضاد می شود، ولی برای تکامل مستمر ، این هزینه اندک باید صرف شود. اگر جهان به طور کلی و جوامع به عنوان اجزاء آن ذاتا خود را سازمان می دهند و این در نهایت به آشفتگی ختم می شود، استراتژی بقا بستگی به گوناگونی مدل ها، جانوران و روش ها دارد. در نتیجه باید گوناگونی را توسعه داد که این به نقطه نهایت «بحران خودسازماندهی» خواهد رسید و این درست هنگامیست که از پیچیدگی منفجر خواهد شد.

در این رابطه بخوانیم : معماری به سبک مینیمال

ایجاد گوناگونی از طریق روش های تکه چسبانی، خوشه چینی انقلابی و روی هم قرار دادن:

تعادل بین سن و عمق، توسط استفاده کردن از معماران مختلف در طرح یک خانه یا یک شهر ممکن است یا استفاده کردن از روش هایی که به گوناگونی منتهی می شود. مجاور هم و یا روی هم قرار دادن سیستم های مختلف، بهتر از روش حداقل گرایی یا حذف کردن گوناگونی است.

معماری پرش کیهانی -5
تصدیق زمان و برنامه اجباری آن که شامل ضرورت شناخت چرخه طبیعی و کثرت گرایی سیاسی است:

این حقیقت به سمت گزینه های مختلف سبز (طبیعت) و سبک های محلی که ساختمان را به زمان، مکان و ساختار مشخص ارتباط می دهد، سوق پیدا می کند. ما نمی توانیم نابودی انبوه طبیعت را که مدرنیسم به طور غیرمستقیم باعث به وجود آمدن آن بوده، رد کنیم. معماری ممکن است دارای قدرتی برای تغییر دادن این شرایط به طور مستقیم نباشد ولی مانند هر تمرین فرهنگی، می تواند آگاهی در مورد شرایط را توسط نمادها و پیشنهاد تدریجی گزینه ها تغییر دهد.

بیشتر بخوانیم : معماری به سبک مینیمال

بیان موضوعات به صورت نشانه های دو گانه یعنی نشانه های زیبایی و نشانه های ایده ها:

موضوع و برنامه بسیاری از ساختمان ها پیچیده است و به جواب های چندگانه متناقض درباره تاریخ، شهر؛عملکردهای مختلف و سلیقه های متفاوت نیاز دارد. معماری به عنوان یک زبان عمومی محیط اطراف انسان، باید نمادهای مشترک را قبول کند و این بدان معنی است که این زبان هم باید منطقه ای و هم پیدایش کیهانی باشد.

معماری پرش کیهانی -1
توجه به علم، خصوصا علم معاصر در مورد مباحث نشانه های کیهانی:

جهت گذر از مسائل جزئی کنونی، تصویر خدایگون انسان ، مد و کسب مجدد قدرتی که تمامی معماری والا داشته است باید به قوانین متعالی که علم کشف می کند توجه کرد. به طور اساسی ، محتوای مشترک معماری در این قوانین قرار دارد: مسائلی مانند اهمیت حرکت موج وار که نقش اساسی برای تفکر، وجود ما، جهان کوانتوم و احتمالا واقعیت نهایی ابر نخ دارد.

نکته حائز اهمیت این که معماران سبک پیدایش کیهانی به احتمال قریب به یقین در چارچوب ضوابط کنونی شناخت انسان از خود و جهان پیرامون نیز مکث نخواهد کرد. آن ها طرح های خود را با پدیده های جدید در علم و فلسفه در هر مرحله وفق خواهند داد.